Kim jestem?
  • magda_net2
"Kim jestem? Jest wiele funkcji, określeń rodzinno-społecznych, w których odnajduję część siebie. Bo przecież jestem matką,córką, siostra,żoną...ale i sąsiadką, aktorką, znajomą... Ewidentnie ta baza danych nasączonych emocjami, stanowi o tym jakim jestem człowiekiem.
Ale kim jestem bez tych wszystkich dookreśleń?
Nie ustaję w poszukiwaniach odpowiedzi na to pytanie."